|

Anda pasti pernah mendengar kata karikatur. Karikatur ini adalah gambar atau penggambaran suatu objek dengan melebih-lebihkan objek hal yang demikian sehingga mempunyai nilai keindahan dan seni di dalamnya. Karikatur ini memiliki banyak sekali fungsi. Karikatur ini mempunyai perbedaan dengan kartun, dimana karikatur dapat tergambarkan dalam kartun. Kesan yang ditangkap dikala memandang karikatur p.